Laimingas žmogus, kada jis turi tikrą draugą.
Laimingas žmogus, kada jis myli ir yra mylimas.
Laimingas žmogus – kiek galima pasakyti šiais žodžiais,
Lai apie save tai sako Laimingas žmogus.