Atsineškim tylų vakarą
Prie švento Kūčių stalo
Po darbą, po meilę,
Pabūkim vieni kitiems atviri,
Paprasti,
Sušildykim širdis,
Dalinkimės gerumu ir šios
Nakties stebuklais visus
Ateinančius metus.