Po dangum tuo pačiu,
Ta pačia lemtimi,
Vienas kito ieškosime,
Rasime,
Lauksime.
Visada – tolimi,
Niekada – svetimi,
Mes kaip paukščiai visvien susišauksime.