Nuskink man raudoną rožę
Ir padėk ant mano širdies.
Taip nuplausi, dalį jos rimties.
Prisiglausk šalia.
Pabučiuok švelniai.
Nejučia.
Taip, kad galėčiau svajoti.
Skrajoti danguje.
Taip, kad aistra liepsnotų manyje.
Taip, kad jausčiau tik tave savyje.
Nieko man daugiau nereikia.
Tik tavęs šalia.
Tik tu esi mano gyvenimo gėlė.
Gyvenimo dalia.