Meilė – jūra.
Ji audringa, kai mylėti sunku,
Ji rami, kai mylintys žmonės kartu.
Meilė – gėlė.
Ji žydi, kai meilė gera
Ir nuvysta, kai meilė pikta.
Meilė – saulė.
Ji šypsos, kai sakom "myliu"
Ir pravirksta, kai kenčiam kartu.
Meilė – medis.
Jis auga, kai meilė stiprėja,
Jis džiūsta, kai meilė silpnėja.
Meilė – pasaulis.
Jis gražus, kai mylim,
Ir baisus, kai nekenčiam.
Jis šviesus, kai tikim,
Ir tamsus, kai viltį prarandam.
Nuo mūsų priklauso meilės likimas,
Nes ji – visų žmonių žaidimas.
MYLIU TAVE!