Tuoj skaidrios žvaigždės naktį suspindės
Ir gesdamas liepsnos žarų raudonis.
Ir vėl mane į sapną palydės,
Tavųjų lūpų ilgesingas skonis.