***

***

Sako mylint skauda,
O aš pamilau.
Pamilau aš saulę,
Žemę pamilau.
O labiausiai žmogų,
Nes žmogum gimiau.