Tramvajaus bėgiai

Tramvajaus bėgiai

Aš nuo savęs pabėgau,
Pabėgau nuo kitų.
Aš negalvot pamėgau
Ir nežinot, kur tu.

Bet kaip atgal parbėgau,
Lig šiol nesuprantu.
Gal mes – tramvajaus bėgiai.
Vis sukamės ratu…
(A. Baltakis)