***

***

Kai drauge tu esi
Man kažko lyg per daug –
Rodos, slegia našta beprasminga…
Kai tavęs nematau
Rodos, saulė tamsi
Ir tavęs vien tavęs žemėj stinga.
(J. Graičiūnas)