***

***

Lipdėme ir ritom
Ir suritom senį.
Kad tu pamatytum
Kokį besmegenį!