Meilė – tai rožė, kuri turi skausmingus spyglius
Ir nuostabiai gražų žiedą…
Verta ir įsidurti į spyglius
Ir išvarvinti daug kraujo tam,
Kad pamatytum, pajustum, įkvėptum
To nuostabaus žiedo kvapo ir gyventum su juo…