Tirpsta baltas sniego kelias,
Šėlsta, linksminas širdelės,
Tarsi vasara aguonas,
Barsto šypsenas raudonas!
Tų širdelių spindesy
Atjaunėjame visi!