***

***

Tegul pražys dar daug pavasarių,
melsva miškų gėle..
Tegul nebebus skausmo ašarų,
Te paukščiai suoks šile..
Tikėk gražiu gyvenimu,
laime ir džiaugsmu.
Te Tavo šventė vaikščioja
žaliuojančiu taku…