Šią skaisčią pavasario dieną,
dovanoju Velykų margutį,
dar pridedu kvapą purienų
ir neblėstančios meilės truputį.