Tu atėjai?!

Tu atėjai?!

Tai sėskis ir klausyk,
Ką tau širdim ir lūpomis kalbėsiu,
Nes atiduoti noriu viską,
Ką žinau, ką suprantu
Ir ką jaučiu,
Ir ką myliu,
Ir ko neapkenčiu.
Išmokyt noriu
Mylėt, atleist, patart,
Padėt suklupusiam
Ir jo nebart,
Girdėt, kai lūpos tyli,
Matyt, kai akys užsimerkę,
Pajusti ilgesį,
Išgirst, kai verkia.
Išmokyt noriu
Būti žmogumi.
(Ona Jasinskienė. Susitikimas)