Tik pastangos užaugina troškimų medžius,
Tik nuoširdūs siekiai nuveda į tikslą.
Gal ne visada žinių pasaulis būna pavaldus,
Bet karšta tikėjimo ugnis įveikia viską.
Ir galiausiai išsipildymo aušra
Atrakina pergalių vartus,
Bet be galo turi stengtis augantis žmogus.
(Ilona Urbonavičiūtė – Bumblauskienė)