Senelis eina pamažu.
Senelis kalba – man gražu.
Kalba kalbelė prakilni.
Žodelių muzika švelni.
Nešauks, nerėks balsu žvarbiu.
Senelį myliu ir gerbiu.
(Martynas Vainilaitis)