***

***

Tu palauk, jis greitai ateis
Dar minutė, sekunde trumpa.
Dar atodūsis ilgas, sunkus.
Nesvarbu : ar sūnus ar dukra.
Jis jau skuba pasaulin. Jauti?
Jis jau greitai, jau greitai pravirks. Jauti?
Pakentėk… O chalatai balti
Jį pirmieji šioj žemėj sutiks.
Bet minutė pavirto diena
Ir tas skausmas begalo aštrus
Nežinos tik sūnus niekada,
koks tas kelias pasaulin sunkus.
Dar įkvėpk… nuščiuvo visi
Ir kūną nuliejo liepsna .
Paklausyk, ar girdi
savo sūnų, geroji mama.
Tu girdi, tu šypsaisi, verki
Laimingiausia paliks ši diena
Ir į sūnų taip godžiai žiūri,
panašus , panašus į tave.
Toks mažutis žmogus
su rankutėm, kojytėm -matai?
išbučiuosi visus pirštukus
Gal po tūkstantį kartų tikrai.
Laimingiausia paliks ši diena
Jis užaugs – gražus ir stiprus
Nežinos tik sūnus niekada,
koks tas kelias pasaulin sunkus.