***

***

Negrįžta valandėlė nei viena
Ir nei minutei metai nesustoja.
Mokėki džiaugtis kiekviena diena,
Kurią gyvenimas tau dovanoja.
Gražiausių metų leiski palinkėti –
Lai niekada širdy nebus rudens,
O metai vien laimingi ir saulėti
Gėriu ir viltimi rusens…