***

***

Saulė išeis ir pareis.
Amžiai viens kitą pakeis.
Nieko nėra svarbiau
už tavo buvimą.
Už tuos pačius žodžius
(kartoju juos iš pradžių).
Mama, už tavo žiūrėjimą,
už nepravirkimą…
Šypsnį vėlyvo rudens-
šaltinį gyvo vandens.
Už tavo žolynų takus
nieko gailiau nebus.
(Genovaitė Žibikienė)