***

***

Mama ,
Tu trykšti lyg šaltinis ir suteiki mums gyvenimą,
Tu globoji mus, kai tik žengiam pirmus žingsnius,
Tu suteiki džiaugsmo ir ramumą, vien būdama šalia.
Todėl mama, sviekinu ir džiaugiuos, kad esi visada šalia.