***

***

Gyvent ir duot gyvenimą,
Žydėt širdies žiedu.
Suteikti prasmę tylumai
Gali tik Tu!