***

***

Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto,
Kiek daug šviesių pavasarių sutikot Jūs,
O Jūs vis einat vienas šalia kito
Per įvairius gyvenimo kelius.
O kiek kelių, kelelių pražygiuota,
Juk 25 metai Jūs kartu!
Visas dienas užmirškit debesuotas
Širdy tebus vien gera ir džiugu.
Ir leiskit mums pakelt šampano taurę,
Naujai uždegti židinį šeimos,
Laimingai tęskite pradėtą kelią
Ir nenukrypkite nuo jo.