***

***

Po džiaugsmo margutį į širdį,
Po laimės margutį į mintį,
Po meilės margutį į žodį,
Kad šitos Velykos pabudintų grožį.