***

***

Tai ne margutis rieda,
Tai marga linksmybė
Lukštenasi Velykų rytą
Pro dangaus vartus.
Tai ne vaikučiai gieda,
Tai žmonių stiprybė
Su džiaugsmo „Aleliuja"
Sveikina visus!