***

***

Sušildę delnuose margutį
Pakvieskime širdin pavasario kerus,
Nutieskime minčių takus,
Kurie į džiaugsmą vestų mus.