***

***

Turėtum jaust, kad mylimas esi
Žmogau, pasaulio angele ir paukšti.
Kad mylimas esi vandens ir oro
dienos ir vakaro, nakties ir ryto,
Visų viršūnių savo ir bedugnių
Turėtum jaust, kad mylimas esi.