Tespindi Jums laimė kas rytą,
Tešildo vilties spinduliai
Ir skatina drąsiai keliauti
Likimo nubrėžtais takais!