***

***

Kas kiek paauga per metus?
Zuikutis net penkis kartus!
Ir tu stiebiesi šitaip greit…
Net metai spėjo tau sueit!..