***

***

Žvilgtelėjus į akis vasario (kovo)
saulė aukso skrynią atidarė
ir prižarstė mišką spindulių
kaip linksmų pavasario gėlių.