***

***

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų,
Palieski lūpas bučiniu švelniu…
Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas
Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių.

Jūs sutarėt kartu nešt sunkią naštą
Būt viens kitam ir broliu ir draugu,
Ir iškentėti viską ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.

Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Jūsų plaukus laikas sidabru papuoš.
Brangieji,būkite širdim jauni jūs visad,
Kaip žaluma pavasario miškuos.