***

***

Neskubėkit, dar pabūkit dviese,
Kol negęsta vakaro žara.
Žvaigždės dar svajonę tegul tiesia,
Tegul šildo židinio liepsna.