Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti
žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.
Mes Jums palinkėtume – darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti
Kasdien ir tada, jei užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.
Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis
šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros tenetemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, – niekados !