Šauniesiems pinsime vainiką
Iš pakalnučių ir lietaus,
Papuošim jį aušrom, svajonėm,
Tyrąja žydruma dangaus.

Tegul kasdien giedroj ir sningant
Aidės ir kils lig pat žvaigždžių
Lyg volungės giesmė svajingas
Plakimas mylinčių širdžių!