***

***

Vėl linkim laimės,
džiaugsmo ir vilties,
Tebūna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime
vieni kitiems
Ir būkime turtingi
gerumu.