Paverski svajones tvirtybės tiltu,
Te penkiasdešimt švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti
Ir ąžuolu šlamėkit visada.
Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegul tikrove virsta Tavo siekiai,
Te negandų Tavam kely nebus.