Širdies gerumą pagarba matuojam,
Ilgumą kelio – nuveiktais darbais.
Ir tik trumpai akimirkai sustojam,
Nes jubiliejus greit praeis.
Ir liks gyvenimas, tik sykį duotas,
Ir viens už kitą svarbesni darbai.