Šerkšnas plaukus gijom jau dabina,
Nuo sunkių darbų nesulinkai.
Nors seniai savus vaikus auginom,
Bet šalia Tavęs mes – vėl vaikai.
Linkime, Mamyte, Tau ilgiausių metų!
Mums lengviau pasaulyje gyvent,
Kai į Tavo jautrią, gerą širdį
Galim kaip vaikystėj pasibelst.