Lai nepristinga laiko meilei, laiko poilsiui, laiko kilniems tikslams, laiko geriems draugams …
Lai nepristinga laiko padaryti darbą, paspausti bičiuliui ranką ….
Lai nepristinga laiko įvertinti klaidas, paguosti verkiantį, pabučiuoti mylimą ….
Gražių Kalėdų!