Vyrui gyvenime nelengva.

Kai jis gimsta, sveikinama motina.

Kai veda, žavimasi nuotaka.

Kai tampa tėvu, gėlės teikiamos žmonai.

Kai miršta, jo pensiją prašvilpia našlė!

Taip kad karščiausi sveikinimai su diena tų,

kurios visad ir visur valdo!