Spindi ašaros motutės
Obelų žieduose –
Auk, vaikeli, būk didutis
Mamą pavaduosi.