Paklaidžioję likimo vingiais,
Pažinę laisvę ir vargus,
Sušilti visada sugrįžtam
Į mylimos mamos namus.
Prie stalo apskrito susėdę,
Vėl pasijusime maži,
O visos negandos ir bėdos
Išeis kažkur toli…