Mama

Saulė
Išeis ir pareis.
Amžiai
Viens kitą pakeis.
Nieko nėra
Svarbiau
Už tavo buvimą.
Už tuos pačius žodžius
(Kartoju juos iš pradžių),
Mama,
Už tavo žiūrėjimą.
Nepravirkimą.
Šypsnį
Vėlyvo rudens-
Šaltinį gyvo vandens.
Už tavo
Žolynų takus
Nieko
Gailiau
Nebus…
(Genovaitė Žibikienė)