Jeigu žemės – tai juodžemio,

Jeigu medžio – tai vaisingo,

Jeigu gėlių – tai kvapnių,

Jeigu sūnaus – tai narsaus,

Jeigu dukters – tai gražios,

Jeigu draugų – tai ištikimų,

Jeigu meilės – tai amžinos.