Neskubėk, neskubėki užaugti,

Taip trumpai leista būti šioj žemėj vaiku.

Šokinėk po balas, dūki, siauski,

Pink gėlių vainikus, riški plaukus lėlių.

Į vaikystę jau niekad negrįši,

Todėl bėk ir statyki svajonių pilis,

O sutemus visad išklausyki,

Ką kalbės prieš sapnelį tavoji širdis.