Rožės žiedu trapiu

Jūsų meilė pražydo

Naujo amžiaus aušroj

Už vaivorykštės šydo.

 

Tarsi gulbės, jauni,

Skriskit laimės rytojun.

Jums bus lemta surast

Pažadėtąjį rojų.