***

***

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj

širdis džiaugsmu suvirpės.

O per metų dienas, per tamsias ir šviesias

Te visad Tave laimė lydės.