Angelo gerumo palytėti

dekim širdyse po žiburį vilties,

Te Senieji išmintį pasėję,

drąsiai į Naujuosius palydės!