Mokykla vėl žieduos…

 

Pasibeldė į langą

Rudenėlio daina.

Atkeliavo į klasę

Vėl rugsėjo pirma.

 

Šypsos saulė nuo ryto.

Kiek akelių šviesių!

Lapų šventei prikrito,

Ranką draugui tiesiu.

 

Rudenėlis svečiuojas,

Šypsenėlės veiduos.

Mokykla vėl atgijo,

Mokykla vėl žieduos.

 

Z.Sadauskaitė