***

***

Tu paklausyk skambučio paskutinio aido –

Nekvies į klasę jis daugiau…

Ir ašarą nuo skruosto nusibrauki,

Šviesiais atsiminimais pasidžiauki

Paskui – gyveniman keliauki…